YENİ GİRİŞİMLER

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Şiirimizin büyük ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu, Anadolu’yu ‘Bin memesinden bin bereket fışkıran kutsal ana’ olarak betimler. Gerçekten de bu topraklar uygarlığın şafağı olan Neolitik Çağ’dan itibaren birbiri ardı sıra tarih sahnesinde yükselip, birbirlerinden aldıkları maya ile doruğa ulaşan büyük kültürleri bağrında beslenmiştir. Üç yanını saran denizlerde yelken açan gemiler Bronz Çağı’nın en büyük uygarlık odakları olan Mısır ve Mezopotamya’nın etkilerini Anadolu’ya taşımıştır.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Işıl Öz-San Diego* - Kaliforniya'da yaşayan Dr. Ertan Elmaağaçlı 3,5 yıllık DBA eğitimini “Amerika'da Kaliforniya eyaletinde yaşayan Türk topluluğu ve ekonomiye olan katkıları” konulu doktora tezi ile tamamladı. Bu araştırma Kaliforniya Türk topluluğunu hem daha iyi tanıtmayı hem de bu topluluğun Kaliforniya’ya ekonomik katkısını göstermeyi amaçlıyor. 281 sayfalık, geniş bilgi içeren bu kitap, sadece anket soruları ve cevaplarından oluşmuyor, istatistik yöntemlerle bilgi veriyor. Dr. Elmaağaçlı ile araştırması üzerine konuştuk…

Facebook

Youtube