İş Alanları Artık İnternette Oluşturuluyor

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Avrupa'nın 7'inci büyük internet nüfusuna sahip olan Türkiye'de, Türk firmaların yüzde 46'sı yeni iş alanlarını ve müşterilerini internet üzerinden oluşturuyor. İş alanları çözümlemesinde dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Regus’un yaptığı araştırmaya göre bu firmalar, internetteki sosyal ağlar üzerinden yapılan ticaret için, pazarlama bütçelerinden yüzde 25 yer ayırıyorlar. 
İş alanları çözümlemesinde dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Regus’un sosyal ağlar üzerinden edinilen müşteriler ve ticaret rakamlarına ilişkin küresel araştırmaya göre internetten ticaret yaygınlaşıyor. Türkiye’deki firmaların yüzde 46’sı, internette yer alan sosyal ağlar vasıtasıyla yeni iş alanları ve müşteriler kazanıyorlar. Türkiye’de firmalar artık, sosyal ağlara pazarlama bütçelerinden yüzde 25 gibi oldukça yüksek bir oranda yer ayırıyor. Türkiye’de küçük ölçekli firmalar yeni müşterilerini, büyük ölçekli firmalara nazaran daha yüksek bir oranda yüzde 52 sosyal ağlardan elde ederlerken, bütçelerinde de sosyal ağlara, büyük ölçekli firmalardan daha fazla pay ayırıyorlar.

ULUSLARARASI FİRMALARDA DA DURUM TÜRKİYE'DEN FARKLI DEĞİL
Araştırmaya göre uluslararası firmalarda da durum Türkiyedekinden çok farklı değil. Uluslararası firmaların yüzde 58’inin belirttiğine göre, bu ağların en popüler kullanımı ticari kontaklar için. Yine uluslararası firmaların yüzde 51, bu ağları müşteri gruplarına ulaşmak, organize etmek ve yönetmek için kullanırken, firmaların yüzde 54’ü de bu ağları, aynı zamanda ticaret yapmak için de kullanıyor. Ayrıca, araştırmaya katılan uluslararası firmalar, firma profillerindeki görsel ve işitsel animasyonlardan etkilendiklerini de ortaya koydular. 

SOSYAL AĞLARA YATIRIM YAPMAYAN FIRMALAR ÇOK BÜYÜK İŞ OLANAKLARINI KAÇIRIYOR
Regus’un, Orta ve Doğu Avrupa ile Balkanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Garry Gürtler, “Şimdiye kadar bu kadar detaylı ve kapsamlı bir araştırmaya konu olmayan sosyal ağlar ile ilgili araştırmamız gösterdi ki; sosyal ağlar, ticarette ana bir araç haline gelmişlerdir. Bu ağların müşteri ve tüketiciye ulaşmada hiçbir zaman belirgin bir rol oynayamayacağına inanan bir kesim olsa da, yine de daha yüksek bir kesim, var olan müşterilerini tutabilmek ve yeni müşterilere ulaşmak amacı ile pazarlama bütçelerinde bu ağlara önemli miktarlar ayırdıklarını söylemişlerdir. Türkiye’nin Avrupadaki 7. büyük internet nüfusuna ve 2. en popüler on-line kısa mesaj aktivitesine sahip olması nedeni ile bu alanda büyük bir oyuncu olması şaşırtıcı değildir” dedi. Bu ağların en popüler kullanımının, müşteriler ile temasa geçmek olsa da firmaların, bu ağların yeni müşteriler kazanmak ve bu gruplarla interaktif temasa geçmek için de başarıyla kullanıldığını vurguladı. Gürtler, "Bu durumun özellikle yeni müşterilerin bu ağlar üzerinden bulunduğu Hollanda yüzde 48, Hindistan yüzde 52, Mexico yüzde 50, İspanya yüzde 50 gibi ülkelerde gözlemlenmektedir. Bu araştırma, sosyal ağlara yatırım yapmayan firmaların çok büyük iş olanaklarını kaçırdıklarını ortaya kouması açısından da önemli bir çalışma olmuştur” dedi. ANKARA (ANKA)

Facebook

Youtube