Babacan: Son 10 Yılda Dünyada Ekonomik Dengeler Değişti

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Son 10 yılda küresel ekonominin görünümünün değiştiğini ifade eden Başkaban Yardımcısı Ali Babacan, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeler ve yükselen pazar ülkeleri ile dünya gelirini daha fazla paylaşmaya başladığını söyledi. Global ekonomik güç merkezinin sismik olarak Doğu’ya kaydığını belirten Babacan, küresel gücün geçtiğimiz on yılda keskin bir şekilde değiştiğini söyledi. Babacan şöyle konuştu; ‘‘Gelişmiş ülkeler dünya ekonomisindeki payları 2000 yılında yüzde 63 iken, bugün bu oran yüzde 51’e gerilemiştir. Bunun yerine yükselen pazar ile gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomideki payları aynı dönemde yüzde 12 artarak yüzde 49’a yükselmiştir.’’


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile BM Genel Kurulu Başkanı Vuk Jeremiç tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘‘BM ve Küresel Ekonomi Yönetimi’’ başlıklı tematik toplantıda konuşan Babacan, ‘‘Bu güç kaymasına paralel olarak, küresel yönetim mimarisinde yükselen piyasaların sesi ve katılımını arttırmak amacıyla IMF ve Dünya Bankası’nda reform isteği daha fazla seslendirilmeye başlanmıştır.’’ dedi. G7 ya da G8 mekanizması yerine G20 ülkelerinin küresel ekonomide daha etkin hale geldiğine işaret eden Babacan, bu yapının global krizle mücadele, yapının sağlamlaştırılması ve küresel kalkınmaya daha fazla yardım eder hale geldiğini söyledi.

G20’nin G7 veya G8’e göre temsil açısından daha geniş katılımlı, farklı NGO’ların dahi fikirlerini alan bir kurum olduğuna işaret eden Babacan, ‘‘Etkili bir küresel yönetim mekanizması için temel zorluk hızlı ve etkili şekilde sonuç odaklı karar verme yetisine ulaşabilmek amacıyla temsil dengeli olmalı.’’ dedi.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin iyi yönetim politikalarıyla kurumsal mimarisinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır ancak bunun için bizlerin çabalarını hızlandırması gerekmekte’’ diyen Babacan, bu amaçla gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomi yönetimine daha aktif katılması gerektiğini savundu.

VERGİ CENNETLERİ GERÇEKTE BİRER CEHENNEM
BM Genel Kurul Başkanı Vuk Jeremiç tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan programda daha sonra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso kürsüye geldi. Barroso, ülkelerin artık sadece sınır komşuları değil tüm dünya ülkeleri ile işbirliği içinde olduğunu söyledi. BM varlığının dünyada giderek daha fazla önem atfetmeye başladığını savunan Barroso, AB’nin üye sayısının da 27’den yakında 28’e yükseleceğinin altını çizdi. Bürüksel’in finansal alanda daha esnek ve etkin bir yönetim için kriterler hazırlığı içinde olduğuna işaret eden Barroso, küresel alanda yaşanan sorunların her ülke için birebir aynı olmasa da birbirleri ile etkileşim içinde olduklarını söyledi. Küresel ticaret, açık pazar ekonomisinin yaşanılan ekonomik krizden kurtuluş reçetesi olarak gördüklerini aktaran Barroso, AB’nin serbest ticareti destekleyerek dünya genelinde daha fazla ülkeyle ticari işbirliği arayışı içinde olduğunu vurguladı.


AB üyesi bir ülkenin başka üye ülke halklarına zarar verebilecek ekonomik uygulamalarına müsade etmeyeceklerini belirten Barroso, vergi alanında yaşandıkları olumsuz tecrübenin kendilerine çok yüksek malliyetle geri döndüğünü aktardı. Vergi sisteminin AB üyesi ülkelerin bir standart oluşturma çabasın içinde olduklarını belirten Barroso, farklı vergi uygulamaları yüzünden Birliğe yıllık maliyetinin 1 trilyon euroya mal olduğunu kaydetti. Barroso, bunun dünya genelinde maliyetinin ise ülkelere çok daha yüksek olduğunu söyledi. Dünya genelinde vergilendirme konusunda ortak bir anlayışın hayata geçirilmesi gerektiğini telkin eden Barroso, ‘‘Vergi cenneti gerçekten de vergi kaçıranlar ile hilebazlara birer cennet. Ancak bunlar yasal olarak vergisini ödeyenler için birer cehennem’’ dedi.


OECD’nin vergi kaçakçılığını önleyebilmek için yaptığı çalışmaya AB’nin güçlü şekilde desteklediğini belirten Barroso, ‘‘Vergi kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede yeni bir ivme kazandırmanın şimdi tam sırası. Vergi adaleti için küresel düzeyde, G20 BM’nin amaç birliği içinde hareket etmesi önemlidir’’ dedi. ( Sezai Kalaycı, Orhan Akkurt - Zaman)

Facebook

Youtube