İhracat Afrika ve Ortadoğu'ya Yavaşlıyor

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
İhracat ve ithalat beklentisi arttı. Dış Ticaret Beklenti Anketi’ne göre 2011 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre ihracat beklentisi 20.2 puan artışla 142.9 düzeyine yükselirken, ithalat beklentisi 15.4 puan artışla 129.1 değerine ulaştı. 2011 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracatın artış beklentisi yavaşlayarak sürerken, diğer tüm ülke gruplarına ihracatın artacağı beklentisi güçlendi. Şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin mevsim normallerinde olduğu, mevcut ithalat sipariş düzeyinin ise mevsim normallerinin bir miktar üzerinde olduğu değerlendirildi.
Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM) 2011 Yılı 2. Çeyrek Beklentileri Anketi’ni açıkladı. DTM tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi, dış ticarete yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtıyor. Bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretmeye yardımcı olan ankette endeks 0 ile 200 arasında değerler bulunuyor. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması se firma beklentilerinin nötr olduğunu gösteriyor.

DTM’nin bu çerçevede açıkladığı beklenti anketine göre İhracat Beklenti Endeksi, 2011 yılının ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 20.2 puan arttı. 2011 yılının ilk çeyreğinde 122.7 olan Endeks, ikinci çeyrekte 142.9 değerine yükseldi. 2011 yılının ikinci çeyreği için İhracat Beklenti Endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat beklentisinin, ihracat siparişi beklentisinin, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyinin, endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

GELECEK 3 AYLIK DÖNEMDE İHRACAT BEKLENTİSİ BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE 30.5 PUAN ARTTI
İhracat Beklenti Endeksi’ni oluşturan yayılma endekslerinden gelecek 3 aylık dönemde ihracat beklentisi bir önceki döneme göre 30.5 puan artışla 131.1’den 161.6’ya yükseldi. Bu döneme yönelik ihracat siparişi beklentisi ise bir önceki döneme oranla 28.2 puan artışla 162.8 düzeyine çıktı. 2011 yılının ilk çeyreğinde 96 düzeyinde ifade edilen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi endeksi, 7.8 puan artışla 103.8’e ulaştı. İhracat beklentileri içinde son 3 aylık dönemdeki ihracat sipariş düzeyinin 14.5 puan artışla 143.4 düzeyine yükseleceği öngörüldü.

ORTADOĞU VE AFRİKA ÜLKELERİNE İHRACATIN ARTIŞ BEKLENTİSİ YAVAŞLAYARAK SÜRÜYOR
2011 yılının ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracatın artış beklentisi yavaşlayarak sürürken, diğer tüm ülke gruplarına ihracatın artacağı beklentisi güçlendi. Şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi mevsim normallerinde değerlendirildi. 2011 yılının ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğine göre mevsim normallerinin altında ihracat sipariş düzeyine sahip olduklarını belirten firması sayısında azalma görüldü. 2011 yılının ikinci çeyreğindeki bu seviye, bir önceki yıla göre çok daha olumlu bir tabloyu işaret etti.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKİ BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE 15.4 PUAN ARTTI
İthalat Beklenti Endeksi 2011 yılının ikini çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 15.4 puan arttı. 2011 yılının ilk çeyreğinde 113.7 olan Endeks, ikinci çeyrekte 129.1 değerine yükseldi. İthalat Beklenti Endeksi’ni oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerine bakıldığında, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisinin, birim ithalat fiyatı beklentisinin, mevcut ithalat sipariş düzeyinin ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyinin, endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

İTHALAT SİPARİŞ DÜZEYİ BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE 53.1 PUAN ARTTI
İthalat Beklenti Endeksi’ni oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerinden biri olan gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi bir önceki döneme göre 1.2 puan artışla 134.9 değerine ulaştı. Gelecek 3 aydaki birim ithalat fiyatı beklentisi 3.9 puan artışla 141.3’e, mevcut ithalat sipariş düzeyi 3.4 puan artışla 103.4’e, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyinin 53.1 puan artışla 136.9’a yükseldiği görüldü.

MEVCUT İTHALAT SİPARİŞ DÜZEYİ MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Mevcut ithalat sipariş düzeyi mevsim normallerinin bir miktar üzerinde değerlendirilmeye başlandı. Firmaların en çok faaliyet gösterdikleri sektöre ilişkin belirttikleri ilk 3 öncelikli sorun hammadde, ara malı fiyatlarının yüksek olması, enerji maliyetlerinin yüksekliği ve döviz kurlarının olumsuz etkisi olarak belirtilmeye devam etti. İhracat yapan firmaların yüzde 72’si döviz kurlarının sektörlerini olumsuz etkilediğini belirtti. İthalat yapan firmaların yüzde 23’ü ise döviz kuru nedeniyle ithal fiyatının daha cazip olmasını ithalat nedenleri olarak belirtti.

Facebook

Youtube