BDDK’dan Denizbank'ın Ruslar’a Satışına Onay

Cuma, 14 Eylül 2012 09:51 Facebook'ta Paylaş

Rusya'nın en büyük devlet bankası Sberbank'ın, Denizbank'ı alımı ile ilgili hukuki süreç de tamamlanmak üzere. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 12 09 2012 tarihli ve 4934 nolu kararla satışı onayladı.

 


BDDK'dan konu ile ilgili açıklama şu şekilde:

"Kurul Başkanlığının 11.09.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 10.09.2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.71.1-18230 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Rusya Federasyonunda mukim Sberbank Rossii’nin (Sberbank), Denizbank A.Ş. (Banka) hisselerinin %99,85’ini devralabilmek için 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 18 inci maddesi çerçevesinde Kuruma yaptığı izin başvurusuna ilişkin olarak, Kanunun 18 inci maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik Yönetmeliğin anılan maddesinin (2) numaralı fıkrasının Kurulumuza verdiği yetki çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Bankadaki Dexia SA/NV’nin dolaylı ve Dexia Participation Belgique SA’nın ise doğrudan paylarının %0’a  gerileyerek payının kalmaması sonucunu doğuran,

- Banka hisselerinin %99,85’inin doğrudan Sberbank’a devrine ve bu işlem sonucunda Rusya Federasyonu Merkez Bankasının Banka hisselerinin %57,49’una dolaylı olarak sahip olmasına,

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Sberbank’ın Deniz Faktoring A.Ş. ve Deniz Finansal Kiralama A.Ş.’de dolaylı olarak pay sahibi olmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

Denizbank'ın satışı ile ilgili nihai anlaşmanın ise önümüzdeki haftalarda imzalanması bekleniyor.

Kriz yorgunu Dexia 6.5 milyar TL'ye sattı

DENİZBANK'ın Sberbank tarafından satın alınmasına yönelik anlaşma haziran ayında imzalanmıştı. Krizde zor günler geçiren Fransız-Belçika ortak bankası Dexia, portföyündeki en değerli bankaların başında gelen Denizbank'ı yaklaşık 6.5 milyar TL karşılığında Ruslar satmıştı. Uzun süre devam eden görüşmelerde İngiliz HSBC ile Katarlıların da adı geçmiş fakat ipi göğüsleyen Rus Sberbank olmuştu. Sberbank'ın dünya çapında yaklaşık 300 bin çalışanı bulunuyor. Türkiye'de bankacılık sektöründe çalışanların toplam sayısı ise yaklaşık 180 bin.
Faruk Akkan, Moskova, Cihan

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.042 seconds, 3.05 MB
Application afterRoute: 0.069 seconds, 4.96 MB
Application afterDispatch: 0.106 seconds, 7.43 MB
Application afterRender: 0.109 seconds, 7.58 MB

Memory Usage

8011104

Queries logged

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1579486639' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vcflm5f2pjikvrnidffksgcca5'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'vcflm5f2pjikvrnidffksgcca5','1579546639','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT count(*)
    FROM jos_menu_types
    WHERE `menutype`='magazine'
 7. SELECT `id`,`title`,`published`
    FROM  jos_sections
    WHERE `published`<>-2
 8. SELECT name,id,published,parent,link,home
    FROM `jos_menu`
    WHERE `menutype`='magazine'
    AND `published`<>-2
 9. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='17'
    AND `published`<>-2
 10. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='18'
    AND `published`<>-2
 11. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='19'
    AND `published`<>-2
 12. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='20'
    AND `published`<>-2
 13. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='21'
    AND `published`<>-2
 14. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='22'
    AND `published`<>-2
 15. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='15'
    AND `published`<>-2
 16. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='16'
    AND `published`<>-2
 17. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='30'
    AND `published`<>-2
 18. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='24'
    AND `published`<>-2
 19. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='25'
    AND `published`<>-2
 20. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='26'
    AND `published`<>-2
 21. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='27'
    AND `published`<>-2
 22. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='28'
    AND `published`<>-2
 23. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='29'
    AND `published`<>-2
 24. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='32'
    AND `published`<>-2
 25. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='35'
    AND `published`<>-2
 26. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='34'
    AND `published`<>-2
 27. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 28. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 654)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 29. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 4047
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-20 18:57:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-20 18:57:19' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 30. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='4047'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Hiç

Untranslated Strings Designer

Hiç