Aidiyet Bir Gönül Meselesidir

Cumartesi, 22 Temmuz 2017 15:00 Facebook'ta Paylaş

Turkevi Toplulugu 2AMSTERDAM- Geçtiğimiz günlerde oylanan Avrupa Parlamentosu Türkiye raporuna bir tepki de Avrupa Türk diasporasından geldi. Avrupa Türk diasporası, rapor’da Avrupalı Türkleri çok yakından ilgilendiren bir maddeyi gündeme getiren Türkiye röportarına çok anlamlı bir cevap verdiler. Bir ülkeye aidiyetin pasaport veya kimlik kartı meselesi olmadığını, aidiyetin bir gönül meselesi olduğunu ifade ettiler. Konuyla ilgili Amsterdam merkezli Türkevi Topluluğu’nun açıklaması şöyle:

Tüm Avrupa ve Türkiye kamuyonun yakından takip ettiği üzere, Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz günlerde yeni bir Türkiye raporunu oyladı. Rapor Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Türkiye röportarı Hollandalı Kati Piri tarafından hazırlandı. Raporda “16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde” Türkiye ile üyelik müzakerelerinin “derhal ve resmen askıya alınması” için AB devletleri ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuldu. Rapora Türkiye sert bir dille cevap verdi. Hükümsüzdür dedi. Her ne kadar raporun bağlayıcı bir özelliği olmasa da, hasseten bizi, Avrupalı Türkleri çok yakından ilgilendiren bir maddesi var.

Yeni madde şöyle: “Avrupa Parlamentosu Erdoğan’ın, Ankara'nın AB ülkelerindeki Türk diasporasını kontrol etme girişimlerinden kaçınmasını istiyor”. Buna göre Ankara yani Erdoğan bizi kontrol ediyor. Demek ki, Ankara’nın bizimle ilgili on yıllardır ‘saldım çayıra Mevlam kayıra’ politikaları değişmiş. Her türlü sorun çözülmüş ve mesele diasporayı kontrol etme noktasına gelmiş. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde, Kati Piri’nin Ankara’nın bizimle ilgilenmesinin kontrol olarak göstermesi siyasi gaf ve hatadır. 

Oysa biz, Avrupalı Türkler olarak yıllardır Türkiye ile AB müzakerelerine yeni bir fasıl eklenmesini teklif etmiştik. Bu eklenecek fasıl 36. fasıl ve ‘Avrupa Türk diasporası’ olmalıdır demiştik. Bunu organize ettiğimiz faaliyetlerde sık sık dile getirdik. İşte, Türkevi’nin aylık olarak düzenlediği 46. Amsterdam Tartışmaları notlarından bir bölüm şöyle: “Emine Bozkurt, diasporanın müzakerelere konu olmamasının bir kayıp olduğunu ve bunun diğer 35 fasıla ilave olarak 36. fasıl olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Bozkurt, hiçbir (aday) ülkenin böyle bir özelliği olmadığını, 5 milyona yakın nüfusa sahip Türk diasporasının bir çok bakımdan dikkate alınmak durumunda olduğunu söyledi. Onları hesaba katmadan göç ve güvenlik başta olmak üzere bir çok sorunun çözümünün mümkün olmadığını söyleyen Bozkurt, mülteci krizi konusunda Türkiye’nin daha etkin rol oynadığını belirtti. Bozkurt ayrıca, AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşmayı mülteciler açısından olumlu bulmamasına rağmen, mevcut durumda daha iyi bir çözümün mümkün görülmediği söyledi”.

İşin garip tarafı da bu görüşler, Ankara’nın Avrupa’daki Türk diasporasının üzerinden elini çekmesini tavsiye eden Hollanda İşçi Parti milletvekili Kati Piri’nin meslektaşı ve aynı partiden eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Emine Bozkurt’da ait. Bozkurt’dan aynı konuda bir başka görüş ise şöyle: “AB’nin Türkiye’ye, Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı salt ekonomik değildir. Türkiye’nin jeo stratejik konumu sebebiyle Türkiye’siz göç, güvenlik ve aşırılıklar gibi bir çok sorunun çözümü zordur”.

Biz Avrupalı Türkler ilişkilerde oynayabileceğimiz rolu ve bu konuda vizyonumuzu böyle ortaya koyduk. Şimdi gelelim Kati Piri’ye... Biz Kati Piri’nin yerinde olsaydık. Bırakın, Ankara’nın bizi kontrol etmesini, o maddeyi Türkiye ve Avrupa ülkelerine aidiyet geliştirmiş bu sosyal sermayenin, ilişkilerde oynayacağı rol üzerine bir teklif geliştirmeyi denerdik. Daha da ileri gider, yetişmiş Türk diasporasının, Balkanlar başta olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu hatta Afrika ile ilişkilerde üstlenebilecekleri rol üzerinde innovatif bir teklif düşünürdük. Korku üzerine kurulan bir teklifi asla Avrupa Parlamentosu’nun bir kararı olarak sunmayı denemezdik.

Çok açık bir şekilde sırıtıyor ki, bu madde hakimiyeti sürdürülmek istenen Türkiye ve Erdoğan algısının br devamıdır. Korku önce medyada ve sonra siyasette oluşturuldu. Örneğin, asılsız haberlerle AK Partinin vurucu timlerinden bahsedildi ve bunların Avrupa’ya sızdığı yazıldı. Türk Bakanların katılacağı toplantı salonları iptal edildi. 

Netice olarak; Kati Piri teklifini bizim vizyonumuzu da düşünerek bir kez daha gözden geçirsin. Etkisi altında kaldığı FETÖ ve PKK yandaşlarına bir kez olsun eleştirel baksın.  Piri’nin aklından hiç çıkarmaması gereken başka bir gerçek ise, Avrupa’daki Türk diasporası sadece Türkçe konuşan topluluklarla sınırlı değildir.  Mesele Türkiye ve hasseten Erdoğan meselesiyse o zaman bu sayının bir kaç kat arttığını, bayan Kati Piri üzülse de ifade etmek isteriz. Kati Piri’ye tavsiyemiz, gönül işlerine bulaşmamasıdır. Aidiyet bir gönül işidir. Pasaport veya kimlik kartı ile sınırlı değildir. Aidiyet, kontrol veya yasaklama ile sınırlandırılamaz.

Profile Information

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.050 seconds, 3.05 MB
Application afterRoute: 0.076 seconds, 4.96 MB
Application afterDispatch: 0.110 seconds, 7.36 MB
Application afterRender: 0.112 seconds, 7.50 MB

Memory Usage

7925600

Queries logged

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1580129495' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1vago37hi9c2pu7q1ek60aunn3'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '1vago37hi9c2pu7q1ek60aunn3','1580189495','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT count(*)
    FROM jos_menu_types
    WHERE `menutype`='magazine'
 7. SELECT `id`,`title`,`published`
    FROM  jos_sections
    WHERE `published`<>-2
 8. SELECT name,id,published,parent,link,home
    FROM `jos_menu`
    WHERE `menutype`='magazine'
    AND `published`<>-2
 9. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='17'
    AND `published`<>-2
 10. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='18'
    AND `published`<>-2
 11. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='19'
    AND `published`<>-2
 12. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='20'
    AND `published`<>-2
 13. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='21'
    AND `published`<>-2
 14. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='22'
    AND `published`<>-2
 15. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='15'
    AND `published`<>-2
 16. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='16'
    AND `published`<>-2
 17. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='30'
    AND `published`<>-2
 18. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='24'
    AND `published`<>-2
 19. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='25'
    AND `published`<>-2
 20. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='26'
    AND `published`<>-2
 21. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='27'
    AND `published`<>-2
 22. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='28'
    AND `published`<>-2
 23. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='29'
    AND `published`<>-2
 24. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='32'
    AND `published`<>-2
 25. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='35'
    AND `published`<>-2
 26. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='34'
    AND `published`<>-2
 27. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 28. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 752)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 29. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 5033
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-28 05:31:35' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-28 05:31:35' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 30. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5033'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Hiç

Untranslated Strings Designer

Hiç