TURKOFAMERICA, Gazi Üniversitesi Araştırmasına Konu Oldu

Salı, 08 Ocak 2019 13:15 Facebook'ta Paylaş


Emel Yigitturk Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Emel Yiğittürk Ekiyor, uluslararası alanda yerel medya ile ilgili yaptığı araştırmada, 2002 yılından beri ABD'de yayınlanan tek Türk dergisi TURKOFAMERICA'yı inceledi. ''Ulusötesi Alanda Yerel Medya Ürünleri: Turk of America Örneği'' adı altında yayımlanan araştırmada Ekiyor, TURKOFAMERICA ile ilgili olarak, ''ABD’de yaşayan Türk göçmenlerin ortak iletişim ortamlarından birisi olduğu, anavatanla bağları yeniden kurarken ulusötesi alanlarda ve uzamlarda “diyasporik” ve “kolektif” bilincin gelişmesine katkı sağladığı görülmüştür,'' ifadesine yer verdi.  

Ekiyor araştırmasının özetinde şu bilgilere yer verdi:
''Bu çalışmada yerel etnik medya ürünlerinin bir örneği ele alınarak incelenmiştir. Çalışmanın örneğini oluşturan Turk of America dergisinin ve haber portalının ABD’de yaşayan Türk göçmenlerin ortak iletişim ortamlarından birisi olduğu, anavatanla bağları yeniden kurarken ulusötesi alanlarda ve uzamlarda “diyasporik” ve “kolektif” bilincin gelişmesine katkı sağladığı görülmüştür. Dergi ABD’deki Türk toplumu içinde toplumsal ve kültürel sermayenin oluşmasına, ekonomik ve sosyal ağların gelişmesine katkı sağlamak gibi bir misyonu da üstlenmektedir. Turk of America, her üç ayda bir yayınladığı sayılarında alanlarında öne çıkmış, “başarılı” isimlere yer vererek böylece haberleri aracılığı ile Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Türk topluluğunun üyelerine rol model olacak isimleri ön plana çıkarmaktadır. Düzenlediği çeşitli etkinlikler ile (kuruluş yıldönümü konseri, ödül törenleri gibi) ya da özel dosya haberleri ile (“Golden Turk”, “The 50 Most Influential Turkish-Americans”, “The 30 Most Influential Turkish-American Women” ve “The 40 Under 40” etc.) gündem oluşturmaktadır. Bu yolla ve ön plana çıkardığı kişiler aracılığıyla topluluğun ekonomik, kültürel ya da siyasi alanda hem yerel, hem de ulusal sermayelerinin ne kadar geliştiği anlatılarak topluluğun üyeleri etkilenmektedir.''
Emel Yigitturk