BURCELİK VE ARSLAN ÇİMENTO
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
TİCARİ
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: BURCELİK VE ARSLAN ÇİMENTO
#45
BURCELİK VE ARSLAN ÇİMENTO 8 Yıl, 10 Ay önce  
Burcelik bugün yüzde 15 arttı ve tavandan kapattı. Bu hisse yaklaşık yüzde 1200 bedelsiz vereceği açıklanmıştı. Eğer C hisse verirse bir hayli karlı olabililr
Goborsa
Gönderiler: 2
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 3.04 MB
Application afterRoute: 0.063 seconds, 4.96 MB
Application afterDispatch: 0.144 seconds, 9.60 MB
Application afterRender: 0.210 seconds, 11.12 MB

Memory Usage

11731984

Queries logged

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1580085050' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'gicb1lmav8rq107iu7vb815n94'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'gicb1lmav8rq107iu7vb815n94','1580145050','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT count(*)
    FROM jos_menu_types
    WHERE `menutype`='magazine'
 7. SELECT `id`,`title`,`published`
    FROM  jos_sections
    WHERE `published`<>-2
 8. SELECT name,id,published,parent,link,home
    FROM `jos_menu`
    WHERE `menutype`='magazine'
    AND `published`<>-2
 9. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='17'
    AND `published`<>-2
 10. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='18'
    AND `published`<>-2
 11. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='19'
    AND `published`<>-2
 12. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='20'
    AND `published`<>-2
 13. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='21'
    AND `published`<>-2
 14. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='22'
    AND `published`<>-2
 15. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='15'
    AND `published`<>-2
 16. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='16'
    AND `published`<>-2
 17. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='30'
    AND `published`<>-2
 18. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='24'
    AND `published`<>-2
 19. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='25'
    AND `published`<>-2
 20. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='26'
    AND `published`<>-2
 21. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='27'
    AND `published`<>-2
 22. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='28'
    AND `published`<>-2
 23. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='29'
    AND `published`<>-2
 24. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='32'
    AND `published`<>-2
 25. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='35'
    AND `published`<>-2
 26. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='34'
    AND `published`<>-2
 27. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 28. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 536)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 29. SELECT *
    FROM jos_fb_users
    WHERE userid = '0'
 30. SHOW TABLES LIKE 'jos_fb_%'
 31. SELECT *
    FROM jos_fb_config
 32. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_kunena'
    AND published='1'
 33. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_community%'
    AND published='1'
    ORDER BY id ASC
    LIMIT 1
 34. SELECT *
    FROM jos_community_config
    WHERE name = 'config'
 35. SELECT          a.`userid` AS _userid ,         a.`status` AS _status ,         a.`points`      AS _points,   a.`posted_on` AS _posted_on,      a.`avatar`   AS _avatar ,       a.`thumb`     AS _thumb ,  a.`invite`       AS _invite,    a.`params` AS _cparams,     a.`view`   AS _view,  a.`friendcount` AS _friendcount, s.`userid` AS _isonline, u.* 
    FROM jos_community_users AS
    LEFT JOIN jos_users u 
    ON u.`id`=a.`userid` 
    LEFT
    OUTER JOIN jos_session s 
    ON s.`userid`=a.`userid` 
    AND s.client_id !='1'
    WHERE a.`userid`='0'
 36. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id='0'
 37. DELETE
    FROM jos_fb_whoisonline
    WHERE time < '1580143250'
 38. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_fb_whoisonline
    WHERE userip='35.172.195.82'
    AND userid='0'
 39. SELECT subject
    FROM jos_fb_messages
    WHERE id='45'
 40. INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) 
    VALUES ('0','1580145050','BURCELİK VE ARSLAN ÇİMENTO','','','view','http://turkavenue.com/index.php','35.172.195.82','0')
 41. SELECT id,pub_access,pub_recurse,admin_access,admin_recurse,parent,name,locked,moderated,published,description,review
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='5'
 42. SELECT id
    FROM jos_fb_categories
    WHERE pub_access='0'
    AND published='1'
 43. SELECT MAX(posts)
    FROM jos_fb_users
 44. SELECT parent
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='5'
 45. SELECT code, `location`
    FROM jos_fb_smileys
 46. SELECT a.*, b.*
    FROM jos_fb_messages AS a
    LEFT JOIN jos_fb_messages_text AS b
    ON a.id=b.mesid
    WHERE a.id='45'
    AND a.hold='0'
 47. UPDATE jos_fb_messages
    SET hits=hits+1
    WHERE id='45'
    AND parent='0'
 48. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_fb_messages AS a
    WHERE a.thread='45'
    AND hold='0'
 49. SELECT a.*, b.*
    FROM jos_fb_messages AS a
    LEFT JOIN jos_fb_messages_text AS b
    ON a.id=b.mesid
    WHERE a.thread='45'
    AND a.id!='45'
    AND a.hold='0'
    AND a.catid='5'
    ORDER BY id ASC
    LIMIT 0, 5
 50. SELECT *
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='5'
 51. SELECT id, name
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='1'
 52. SELECT *
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='5'
    AND published='1'
 53. SELECT *
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='1'
    AND published='1'
 54. SELECT subject, id
    FROM jos_fb_messages
    WHERE id='45'
 55. SELECT w.userid, u.username AS username, k.showOnline
    FROM jos_fb_whoisonline AS w
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id=w.userid
    LEFT JOIN jos_fb_users AS k
    ON k.userid=w.userid
    WHERE w.link LIKE '%http://turkavenue.com/index.php%'
    GROUP BY w.userid
    ORDER BY u.username ASC
 56. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_fb_favorites
    WHERE thread='45'
 57. SELECT a.userid
    FROM jos_fb_users AS a
    LEFT JOIN jos_fb_moderation AS b
    ON b.userid=a.userid
    WHERE b.catid='5'
 58. SELECT  a.*, b.id, b.name, b.username, b.gid
    FROM jos_fb_users AS a
    INNER JOIN jos_users AS b
    ON b.id=a.userid
    WHERE a.userid='226'
 59. SELECT          a.`userid` AS _userid ,         a.`status` AS _status ,         a.`points`      AS _points,   a.`posted_on` AS _posted_on,      a.`avatar`   AS _avatar ,       a.`thumb`     AS _thumb ,  a.`invite`       AS _invite,    a.`params` AS _cparams,     a.`view`   AS _view,  a.`friendcount` AS _friendcount, s.`userid` AS _isonline, u.* 
    FROM jos_community_users AS
    LEFT JOIN jos_users u 
    ON u.`id`=a.`userid` 
    LEFT
    OUTER JOIN jos_session s 
    ON s.`userid`=a.`userid` 
    AND s.client_id !='1'
    WHERE a.`userid`='226'
 60. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=18
 61. SELECT COUNT(userid)
    FROM jos_session
    WHERE userid='226'
 62. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE `link` LIKE '%option=com_community&view=profile%'
    AND `published`=1
 63. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE `link` = 'index.php?option=com_community&view=frontpage'
    AND `published`=1
 64. SELECT id, title
    FROM jos_fb_groups AS g, jos_fb_users AS u
    WHERE u.group_id=g.id
    AND u.userid='226'
 65. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 536 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 66. SELECT m.*, u.*
    FROM jos_fb_moderation AS m
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id=m.userid
    WHERE m.catid=5
 67. SELECT *
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id IN (1,2,3,4,5,6,7,37,38)
    ORDER BY ordering, name
 68. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 536
    LIMIT 1
 69. SELECT count(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='komponent-baglantilari'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 2
 70. SELECT params
    FROM jos_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 71. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 72. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 73. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 74. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 75. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 76. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 77. SELECT *
    FROM jos_fb_config
 78. SELECT *
    FROM jos_fb_config
 79. SELECT l.id, l.time, l.thread, n.hits, count(m.id) AS `count`, l.subject, l.userid, l.name, l.catid, l.catname, l.unread, t.message

    FROM
  (SELECT m.time, m.thread, m.id, m.catid, m.userid, m.name, m.subject, c.name AS catname , 0 AS unread

    FROM jos_fb_messages AS m
          JOIN jos_fb_categories AS c
    ON m.catid = c.id
         
    WHERE c.published = 1
    AND m.hold = 0
    AND m.moved = 0
    AND c.pub_access IN (0,1,-1,18) 
    ORDER BY m.id DESC
    LIMIT 10) AS l
  JOIN jos_fb_messages AS m
    ON l.thread = m.thread
  JOIN jos_fb_messages AS n
    ON l.thread = n.id
  JOIN jos_fb_messages_text AS t
    ON l.id = t.mesid

    WHERE l.time >= m.time
    AND m.hold = 0
    AND m.moved = 0
    GROUP BY l.id
    ORDER BY l.id DESC

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Hiç

Untranslated Strings Designer

Hiç