Milliyet Gazetesi de Satiliyor
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
TİCARİ
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Milliyet Gazetesi de Satiliyor
#38
Milliyet Gazetesi de Satiliyor 9 Yıl, 4 Ay önce  
Milliyet de satiliyor. Turgay Ciner aliyormus, neyse ki yandas medyadan birileri almiyor.

Satıldı satılacak lafları yılan hikayesine dönen Milliyet’e son olarak çok çok sürpriz bir isim talip oldu. Peki akla biraz zor gelen bu ismin talebine Aydın Doğan’ın yanıtı ne oldu?

Milliyet Gazetesi’ne talip olan isim Turgay Ciner. Yazılı basında büyüme hedefini önüne koyan Ciner bu amaçla Aydın Doğan’ın bu satışa elbetteki koşullarda anlaşılırsa sıcak bakıp bakmadığını öğrenmek istedi.

Ve gelen yanıt olumlu oldu. Bunun manası şu: Taraflar en azından müzakerelere başlayacak.Ve her şey, iki tarafın istediği gibi gerçekleşirse satış da gerçekleşecek...Medyatava
mehtap
Gönderiler: 3
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.040 seconds, 3.04 MB
Application afterRoute: 0.066 seconds, 4.96 MB
Application afterDispatch: 0.148 seconds, 9.60 MB
Application afterRender: 0.216 seconds, 11.13 MB

Memory Usage

11733024

Queries logged

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1579561154' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'lim12ca2ajaagkhp3lscift001'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'lim12ca2ajaagkhp3lscift001','1579621154','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT count(*)
    FROM jos_menu_types
    WHERE `menutype`='magazine'
 7. SELECT `id`,`title`,`published`
    FROM  jos_sections
    WHERE `published`<>-2
 8. SELECT name,id,published,parent,link,home
    FROM `jos_menu`
    WHERE `menutype`='magazine'
    AND `published`<>-2
 9. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='17'
    AND `published`<>-2
 10. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='18'
    AND `published`<>-2
 11. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='19'
    AND `published`<>-2
 12. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='20'
    AND `published`<>-2
 13. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='21'
    AND `published`<>-2
 14. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='22'
    AND `published`<>-2
 15. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='15'
    AND `published`<>-2
 16. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='16'
    AND `published`<>-2
 17. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='30'
    AND `published`<>-2
 18. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='24'
    AND `published`<>-2
 19. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='25'
    AND `published`<>-2
 20. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='26'
    AND `published`<>-2
 21. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='27'
    AND `published`<>-2
 22. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='28'
    AND `published`<>-2
 23. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='29'
    AND `published`<>-2
 24. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='32'
    AND `published`<>-2
 25. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='35'
    AND `published`<>-2
 26. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='34'
    AND `published`<>-2
 27. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 28. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 536)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 29. SELECT *
    FROM jos_fb_users
    WHERE userid = '0'
 30. SHOW TABLES LIKE 'jos_fb_%'
 31. SELECT *
    FROM jos_fb_config
 32. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_kunena'
    AND published='1'
 33. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_community%'
    AND published='1'
    ORDER BY id ASC
    LIMIT 1
 34. SELECT *
    FROM jos_community_config
    WHERE name = 'config'
 35. SELECT          a.`userid` AS _userid ,         a.`status` AS _status ,         a.`points`      AS _points,   a.`posted_on` AS _posted_on,      a.`avatar`   AS _avatar ,       a.`thumb`     AS _thumb ,  a.`invite`       AS _invite,    a.`params` AS _cparams,     a.`view`   AS _view,  a.`friendcount` AS _friendcount, s.`userid` AS _isonline, u.* 
    FROM jos_community_users AS
    LEFT JOIN jos_users u 
    ON u.`id`=a.`userid` 
    LEFT
    OUTER JOIN jos_session s 
    ON s.`userid`=a.`userid` 
    AND s.client_id !='1'
    WHERE a.`userid`='0'
 36. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id='0'
 37. DELETE
    FROM jos_fb_whoisonline
    WHERE time < '1579619354'
 38. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_fb_whoisonline
    WHERE userip='3.229.142.175'
    AND userid='0'
 39. SELECT subject
    FROM jos_fb_messages
    WHERE id='38'
 40. INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) 
    VALUES ('0','1579621154','Milliyet Gazetesi de Satiliyor','','','view','http://turkavenue.com/index.php','3.229.142.175','0')
 41. SELECT id,pub_access,pub_recurse,admin_access,admin_recurse,parent,name,locked,moderated,published,description,review
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='5'
 42. SELECT id
    FROM jos_fb_categories
    WHERE pub_access='0'
    AND published='1'
 43. SELECT MAX(posts)
    FROM jos_fb_users
 44. SELECT parent
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='5'
 45. SELECT code, `location`
    FROM jos_fb_smileys
 46. SELECT a.*, b.*
    FROM jos_fb_messages AS a
    LEFT JOIN jos_fb_messages_text AS b
    ON a.id=b.mesid
    WHERE a.id='38'
    AND a.hold='0'
 47. UPDATE jos_fb_messages
    SET hits=hits+1
    WHERE id='38'
    AND parent='0'
 48. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_fb_messages AS a
    WHERE a.thread='38'
    AND hold='0'
 49. SELECT a.*, b.*
    FROM jos_fb_messages AS a
    LEFT JOIN jos_fb_messages_text AS b
    ON a.id=b.mesid
    WHERE a.thread='38'
    AND a.id!='38'
    AND a.hold='0'
    AND a.catid='5'
    ORDER BY id ASC
    LIMIT 0, 5
 50. SELECT *
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='5'
 51. SELECT id, name
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='1'
 52. SELECT *
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='5'
    AND published='1'
 53. SELECT *
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id='1'
    AND published='1'
 54. SELECT subject, id
    FROM jos_fb_messages
    WHERE id='38'
 55. SELECT w.userid, u.username AS username, k.showOnline
    FROM jos_fb_whoisonline AS w
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id=w.userid
    LEFT JOIN jos_fb_users AS k
    ON k.userid=w.userid
    WHERE w.link LIKE '%http://turkavenue.com/index.php%'
    GROUP BY w.userid
    ORDER BY u.username ASC
 56. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_fb_favorites
    WHERE thread='38'
 57. SELECT a.userid
    FROM jos_fb_users AS a
    LEFT JOIN jos_fb_moderation AS b
    ON b.userid=a.userid
    WHERE b.catid='5'
 58. SELECT  a.*, b.id, b.name, b.username, b.gid
    FROM jos_fb_users AS a
    INNER JOIN jos_users AS b
    ON b.id=a.userid
    WHERE a.userid='147'
 59. SELECT          a.`userid` AS _userid ,         a.`status` AS _status ,         a.`points`      AS _points,   a.`posted_on` AS _posted_on,      a.`avatar`   AS _avatar ,       a.`thumb`     AS _thumb ,  a.`invite`       AS _invite,    a.`params` AS _cparams,     a.`view`   AS _view,  a.`friendcount` AS _friendcount, s.`userid` AS _isonline, u.* 
    FROM jos_community_users AS
    LEFT JOIN jos_users u 
    ON u.`id`=a.`userid` 
    LEFT
    OUTER JOIN jos_session s 
    ON s.`userid`=a.`userid` 
    AND s.client_id !='1'
    WHERE a.`userid`='147'
 60. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=18
 61. SELECT COUNT(userid)
    FROM jos_session
    WHERE userid='147'
 62. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE `link` LIKE '%option=com_community&view=profile%'
    AND `published`=1
 63. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE `link` = 'index.php?option=com_community&view=frontpage'
    AND `published`=1
 64. SELECT id, title
    FROM jos_fb_groups AS g, jos_fb_users AS u
    WHERE u.group_id=g.id
    AND u.userid='147'
 65. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 536 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 66. SELECT m.*, u.*
    FROM jos_fb_moderation AS m
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id=m.userid
    WHERE m.catid=5
 67. SELECT *
    FROM jos_fb_categories
    WHERE id IN (1,2,3,4,5,6,7,37,38)
    ORDER BY ordering, name
 68. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 536
    LIMIT 1
 69. SELECT count(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='komponent-baglantilari'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 2
 70. SELECT params
    FROM jos_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 71. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 72. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 73. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 74. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 75. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 76. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 77. SELECT *
    FROM jos_fb_config
 78. SELECT *
    FROM jos_fb_config
 79. SELECT l.id, l.time, l.thread, n.hits, count(m.id) AS `count`, l.subject, l.userid, l.name, l.catid, l.catname, l.unread, t.message

    FROM
  (SELECT m.time, m.thread, m.id, m.catid, m.userid, m.name, m.subject, c.name AS catname , 0 AS unread

    FROM jos_fb_messages AS m
          JOIN jos_fb_categories AS c
    ON m.catid = c.id
         
    WHERE c.published = 1
    AND m.hold = 0
    AND m.moved = 0
    AND c.pub_access IN (0,1,-1,18) 
    ORDER BY m.id DESC
    LIMIT 10) AS l
  JOIN jos_fb_messages AS m
    ON l.thread = m.thread
  JOIN jos_fb_messages AS n
    ON l.thread = n.id
  JOIN jos_fb_messages_text AS t
    ON l.id = t.mesid

    WHERE l.time >= m.time
    AND m.hold = 0
    AND m.moved = 0
    GROUP BY l.id
    ORDER BY l.id DESC

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Hiç

Untranslated Strings Designer

Hiç