Avustralyalı Türklerin 42 Yıllık Macerası

Çarşamba, 28 Temmuz 2010 21:55 Facebook'ta Paylaş
İlk Türk göç kafilesi Avustralya’ya 13 Ekim 1968’de gitti. Aralarında üç aylık 6 bebeğin bulunduğu 167 kişilik kafileyi, 15 Kasım’da 176 kişilik ikinci kafile izledi. Avustralya’ya giden Türk göçmenler dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in destek mesajıyla uğurlandı. 
Arada geçen 42 yılda Türk nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 150 bin civarında ancak Avustralyalı İstatistik Bürosu’nun 2006 yılı sayımı ve 2008 yılından yapılan güncellenmiş verilerine göre Avustralya’da yaşayan Türk sayısı 59,390. Türk göçmenler Orta Doğu kökenli nüfusun içinde kabul edilirken, Orta Doğu kökenlilerin toplam resmi sayısı 193,633 oldu. Türkler bu nüfusun yüzde 15.7’sine karşılık geliyor. 

Göçmenler arasında en fazla nüfusa sahip olan ülke vatandaşları ise 181 bin kişiyle Lübnanlılar. Toplam dokuz farklı ülkeden 373 bin Orta Doğu kökenli göçmenin yaşadığı Avustralya’da, Türklerin göçü 1980’lerin ilk yarısında düşüşe geçse de, 1980’li yılların ikinci yarısında yeniden yükselişe geçti. 1982 yılında sadece 312 Türk’ün göç ettiği Avustralya’da, Türkiye’den en fazla göç ise 1988 yılında 903 kişi ile gerçekleşti.

TÜRK GÖÇMENLERİN ORTALAMA YAŞI 42
Göçmenler arasında yapılan araştırmada, Avustralya’daki Türklerin ortalama yaşı 42 olarak ortaya çıkıyor. En genç yaş ortalamasına sahip Orta Doğu ülkesi ise 35 ile Irak.

Göçmenlerin İngilizce seviyelerinin tespit edildiği ankette, Türkler en düşük orana sahip göçmen grubu oldu. İsrailli göçmenlerin yüzde 94.4 akıcı İngilizce konuşabilirken, Türkler de bu oran yüzde 71.4 seviyesinde.

Lüblanlı göçmenlerin yüzde 53’ü Hristiyan dinine mensupken, Türkiye’den göç edenlerin yüzde 75’i müslüman.

Türkler’in yüzde 90.8 gibi ezici bir çoğunluğu ise Avustralya’nın Melbourne (yüzde 46.4) ve Sidney (yüzde 37.1), şehirlerinde yaşıyor.

ORTA DOĞU KÖKENLİ GÖÇMEN NÜFUSU 
Arap                 20,773
Suryani/Kildani 24,507
Kıpti                    1,893
İran                  23,570
Irak                  16,757
İsrail                15,627
Ürdün                3,391
Kürt                   5,466
Kuveyt                 361
Lübnan         181,738
Filistin               7,670
Suudi Arabistan  753
Suriye            10,157
Türkiye           59,390
Yemen                310

Kaynak: ABS 2006 Census data

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.043 seconds, 3.04 MB
Application afterRoute: 0.070 seconds, 4.96 MB
Application afterDispatch: 0.102 seconds, 7.34 MB
Application afterRender: 0.161 seconds, 8.51 MB

Memory Usage

8985376

Queries logged

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1579571814' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'd1tnnhgfpgtuld3vc3q7c94uh6'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'd1tnnhgfpgtuld3vc3q7c94uh6','1579631814','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT count(*)
    FROM jos_menu_types
    WHERE `menutype`='magazine'
 7. SELECT `id`,`title`,`published`
    FROM  jos_sections
    WHERE `published`<>-2
 8. SELECT name,id,published,parent,link,home
    FROM `jos_menu`
    WHERE `menutype`='magazine'
    AND `published`<>-2
 9. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='17'
    AND `published`<>-2
 10. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='18'
    AND `published`<>-2
 11. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='19'
    AND `published`<>-2
 12. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='20'
    AND `published`<>-2
 13. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='21'
    AND `published`<>-2
 14. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='22'
    AND `published`<>-2
 15. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='15'
    AND `published`<>-2
 16. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='16'
    AND `published`<>-2
 17. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='30'
    AND `published`<>-2
 18. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='24'
    AND `published`<>-2
 19. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='25'
    AND `published`<>-2
 20. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='26'
    AND `published`<>-2
 21. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='27'
    AND `published`<>-2
 22. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='28'
    AND `published`<>-2
 23. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='29'
    AND `published`<>-2
 24. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='32'
    AND `published`<>-2
 25. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='35'
    AND `published`<>-2
 26. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='34'
    AND `published`<>-2
 27. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 28. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 765)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 29. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 962
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-21 18:36:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-21 18:36:54' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 30. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='962'
 31. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 765 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 32. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 765
    LIMIT 1
 33. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 654
    LIMIT 1
 34. SELECT count(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='magazine'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 12
 35. SELECT params
    FROM jos_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 36. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 37. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 38. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 39. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 40. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 41. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Hiç

Untranslated Strings Designer

Hiç