Başbakan Erdoğan'ı Terörist Gibi Gösteren Reklama Türk Amerikalı Derneklerden Ortak Tepki

Cuma, 08 Mart 2013 07:58 Facebook'ta Paylaş
Amerikan Özgürlük Girişimi (American Freedom İntiative)  isimli İslam karşıtı grup tarafından hazırlanan ve Chicago'da otobüslere reklam olarak verilen nefret mesajı içeren afişlerden birinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da göstermesinden dolayı tüm Türk-Amerikan Çatı Kuruluşları birlikte tepki gösterdi.  Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu, Türk Amerikan Dernekleri Kurulu, Türk Amerikan İttifak’ı  ve Türk Amerikan Toplum Merkezi tarafından ortak olarak yazılan mektupta sözde Amerikan Özgürlük Girişimi’nin yanlış ve art niyetli kampanyasını kınadıkları  belirtildi. Afişlerin bazı toplu taşımalarda ve önemli şehirlerde promote edilmeye calışıldığının altı çizilerek, T.C Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Osama Bin Ladin gibi teröristler ile yanyana konulmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.
Aralarında Ladin, Times Meydanı Bombacısı gibi teröristlerin yanı sıra Başbakan Erdoğan’ın resiminin de bulunduğu 5 adet farklı afişi nefret mesajı taşıdığı gerekçesi ile otobüslerine yerleştirmek istemeyen  Şikago Toplu Taşıma İdaresi,  Amerikan Özgürlük Hukuk Merkezi tarafından açılan davayı kaybederek reklamlara otobüslerinde yer vermek zorunda kalmıştı. Reklamda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu için hapis yatmak zorunda da kaldığı Ziya Gökalp'ın "Minareler süngü Kubbeler miğfer Camiler kışlamız Müminler asker," şiirine atıfta bulunularak, ''Bu onun Cihadı, sizinki?'' ne diye soruluyor.

Mesajda AFDI’nin uçuk ve ırkçı bir kuruluş olduğunu ve Amerikalıları İslama ve Amerika'nın dostu Türkiye'ye karşı ırkçılığa teşvik ettiği vurgulandı.  belirtildi. Sözde Amerikan Özgürlük Girişimine karşı diğer Amerikan kuruluşlarına nefret içeren mesajlarını redetmeye ve tepki göstermeye çağıran Türk-Amerikan Çatı Kuruluşları, Türk Amerikalıların itibarı ve güvenin korunması istendi.

Türkiye ve Amerika'nın laik ve demokratik ülkeler olması ile beraber NATO’da uzun dönemdir iki müttefik dost olduklarida hatırlatıldı. İki ülkenin terör konusunda ortak mücadele ettiğini ve aşırı ırkçılığa karşı çalışmalar yaptıkları belirtildi.700,000'nin üzerinde Türk vatandaş ve soydaşın Amerikada yaşadı belirtilerek, kültür,inanç ve iş hayatlarındaki profesyonerl yaşamları ile Amerikan hayatının bir parçası olduğu hatırlatıldı.

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 3.04 MB
Application afterRoute: 0.067 seconds, 4.96 MB
Application afterDispatch: 0.102 seconds, 7.35 MB
Application afterRender: 0.176 seconds, 8.64 MB

Memory Usage

9123496

Queries logged

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1579669662' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f4u0v6aftllla3fesmq0jjufq1'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f4u0v6aftllla3fesmq0jjufq1','1579729662','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT count(*)
    FROM jos_menu_types
    WHERE `menutype`='magazine'
 7. SELECT `id`,`title`,`published`
    FROM  jos_sections
    WHERE `published`<>-2
 8. SELECT name,id,published,parent,link,home
    FROM `jos_menu`
    WHERE `menutype`='magazine'
    AND `published`<>-2
 9. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='17'
    AND `published`<>-2
 10. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='18'
    AND `published`<>-2
 11. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='19'
    AND `published`<>-2
 12. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='20'
    AND `published`<>-2
 13. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='21'
    AND `published`<>-2
 14. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='22'
    AND `published`<>-2
 15. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='15'
    AND `published`<>-2
 16. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='16'
    AND `published`<>-2
 17. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='30'
    AND `published`<>-2
 18. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='24'
    AND `published`<>-2
 19. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='25'
    AND `published`<>-2
 20. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='26'
    AND `published`<>-2
 21. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='27'
    AND `published`<>-2
 22. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='28'
    AND `published`<>-2
 23. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='29'
    AND `published`<>-2
 24. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='32'
    AND `published`<>-2
 25. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='35'
    AND `published`<>-2
 26. SELECT id,title,section
    FROM `jos_categories`
    WHERE `section`='34'
    AND `published`<>-2
 27. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 28. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 665)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 29. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 4184
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 21:47:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 21:47:43' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 30. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='4184'
 31. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 665 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 32. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 665
    LIMIT 1
 33. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 663
    LIMIT 1
 34. SELECT count(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='magazine'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 10
 35. SELECT params
    FROM jos_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 36. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 37. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 38. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 39. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 40. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 230
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 41. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 42. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 21:47:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 21:47:43' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND cc.id IN ("100")
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 43. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 21:47:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 21:47:43' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND cc.id IN ("100")
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 5

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Hiç

Untranslated Strings Designer

Hiç